Samsung Galaxy Note 8

QUICK OVERVIEW

“Galaxy Note 8 – Làm phải lớn”
– Thỏa sức sáng tạo cùng S Pen
– Camera kép nhân đôi trải nghiệm hình ảnh
– Samsung Pay thanh toán từ công nghệ tiên phong

22.490.000