Samsung Galaxy A8 (2018)

QUICK OVERVIEW

“Bứt phá giới hạn. Khẳng định chất tôi”
– Đẳng cấp selfie kép chuyên nghiệp
– Màn hình tràn viền sống động
– Thanh toán một chạm Samsung Pay
– Chuẩn kháng nước và bụi cao nhất IP68

10.990.000